โรงเรียนบ้านห้วยตาด
เลขที่322 หมู่17 บ้านห้วยตาดใต้  ตำบลนาดอกคำ  อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210
เบอร์โทรศัพท์ 080-1962030, 042-870270
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/05/2018
ปรับปรุง 15/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 28412
Page Views 32788
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง กกสะทอน ด่านซ้าย
2 โรงเรียนบ้านแก่งครก กกสะทอน ด่านซ้าย
3 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น กกสะทอน ด่านซ้าย
4 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น กกสะทอน ด่านซ้าย
5 โรงเรียนบ้านกกจาน กกสะทอน ด่านซ้าย
6 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย กกสะทอน ด่านซ้าย
7 โรงเรียนบ้านตูบค้อ กกสะทอน ด่านซ้าย
8 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย
9 โรงเรียนบ้านนาหว้า ด่านซ้าย ด่านซ้าย
10 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย ด่านซ้าย ด่านซ้าย
11 โรงเรียนด่านซ้าย ด่านซ้าย ด่านซ้าย
12 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย ด่านซ้าย ด่านซ้าย
13 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ด่านซ้าย ด่านซ้าย
14 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ด่านซ้าย ด่านซ้าย
15 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา นาดี ด่านซ้าย
16 โรงเรียนบ้านนาหมูม่น นาดี ด่านซ้าย
17 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) นาดี ด่านซ้าย
18 โรงเรียนบ้านนาดี นาดี ด่านซ้าย
19 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง นาดี ด่านซ้าย
20 โรงเรียนบ้านโพนหนอง นาหอ ด่านซ้าย
21 โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม นาหอ ด่านซ้าย
22 โรงเรียนบ้านหนองผือ นาหอ ด่านซ้าย
23 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย ปากหมัน ด่านซ้าย
24 โรงเรียนบ้านนาทอง ปากหมัน ด่านซ้าย
25 โรงเรียนบ้านปากโป่ง ปากหมัน ด่านซ้าย
26 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา ปากหมัน ด่านซ้าย
27 โรงเรียนบ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย
28 โรงเรียนบ้านปากหมัน ปากหมัน ด่านซ้าย
29 โรงเรียนบ้านเครือคู้ ปากหมัน ด่านซ้าย
30 โรงเรียนบ้านวังเวิน วังยาว ด่านซ้าย
31 โรงเรียนบ้านกกสะตี วังยาว ด่านซ้าย
32 โรงเรียนบ้านวังยาว วังยาว ด่านซ้าย
33 โรงเรียนบ้านปากแดง วังยาว ด่านซ้าย
34 โรงเรียนบ้านผึ้ง วังยาว ด่านซ้าย
35 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ อิปุ่ม ด่านซ้าย
36 โรงเรียนบ้านวังเป่ง อิปุ่ม ด่านซ้าย
37 โรงเรียนบ้านหินแลบ อิปุ่ม ด่านซ้าย
38 โรงเรียนบ้านถ้ำพระ อิปุ่ม ด่านซ้าย
39 โรงเรียนบ้านป่าสะแข อิปุ่ม ด่านซ้าย
40 โรงเรียนบ้านห้วยลาด อิปุ่ม ด่านซ้าย
41 โรงเรียนบ้านทับกี่ อิปุ่ม ด่านซ้าย
42 โรงเรียนบ้านป่าม่วง อิปุ่ม ด่านซ้าย
43 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) อิปุ่ม ด่านซ้าย
44 โรงเรียนบ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย
45 โรงเรียนบ้านนาเจียง โคกงาม ด่านซ้าย
46 โรงเรียนบ้านห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย
47 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ โคกงาม ด่านซ้าย
48 โรงเรียนบ้านหนองหลวง โคกงาม ด่านซ้าย
49 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น โคกงาม ด่านซ้าย
50 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา โคกงาม ด่านซ้าย
51 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย
52 โรงเรียนบ้านน้ำพุง โป่ง ด่านซ้าย
53 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง โป่ง ด่านซ้าย
54 โรงเรียนบ้านปางคอม โป่ง ด่านซ้าย
55 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ โป่ง ด่านซ้าย
56 โรงเรียนบ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย
57 โรงเรียนบ้านโป่งชี โป่ง ด่านซ้าย
58 โรงเรียนบ้านโป่ง โป่ง ด่านซ้าย
59 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โพนสูง ด่านซ้าย
60 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย
61 โรงเรียนบ้านห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย
62 โรงเรียนบ้านโพนสูง โพนสูง ด่านซ้าย
63 โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน โพนสูง ด่านซ้าย
64 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ โพนสูง ด่านซ้าย
65 โรงเรียนบ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่
66 โรงเรียนบ้านวังขาม ท่าลี่ ท่าลี่
67 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม ท่าลี่ ท่าลี่
68 โรงเรียนบ้านท่าลี่ ท่าลี่ ท่าลี่ 0-4288-9207, 0-4288-9052
69 โรงเรียนบ้านชลประทาน ท่าลี่ ท่าลี่
70 โรงเรียนท่าลี่วิทยา ท่าลี่ ท่าลี่
71 โรงเรียนบ้านหนองบง น้ำทูน ท่าลี่
72 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง น้ำทูน ท่าลี่
73 โรงเรียนบ้านน้ำมี น้ำทูน ท่าลี่
74 โรงเรียนบ้านวังเป่ง น้ำทูน ท่าลี่
75 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ น้ำทูน ท่าลี่
76 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย น้ำแคม ท่าลี่
77 โรงเรียนบ้านปากยาง น้ำแคม ท่าลี่
78 โรงเรียนบ้านน้ำแคม น้ำแคม ท่าลี่
79 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย หนองผือ ท่าลี่
80 โรงเรียนบ้านหาดพระ หนองผือ ท่าลี่
81 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ ท่าลี่
82 โรงเรียนบ้านขอนแก่น หนองผือ ท่าลี่
83 โรงเรียนบ้านเมี่ยง หนองผือ ท่าลี่ 042889129
84 โรงเรียนบ้านน้ำพาน อาฮี ท่าลี่
85 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี อาฮี ท่าลี่
86 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อาฮี ท่าลี่
87 โรงเรียนบ้านห้วยคัง อาฮี ท่าลี่
88 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง อาฮี ท่าลี่
89 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โคกใหญ่ ท่าลี่
90 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่
91 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ ท่าลี่
92 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง โคกใหญ่ ท่าลี่
93 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ท่าสวรรค์ นาด้วง
94 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ท่าสะอาด นาด้วง
95 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี ท่าสะอาด นาด้วง
96 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาดอกคำ นาด้วง
97 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ นาดอกคำ นาด้วง
98 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง นาดอกคำ นาด้วง
99 โรงเรียนบ้านห้วยตาด นาดอกคำ นาด้วง 080-1962030, 042-870270
100 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี นาด้วง นาด้วง
101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วง นาด้วง
102 โรงเรียนนาด้วงวิทยา นาด้วง นาด้วง
103 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ นาด้วง นาด้วง
104 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว
105 โรงเรียนบ้านกลาง นาพึง นาแห้ว
106 โรงเรียนบ้านนามาลา นามาลา นาแห้ว
107 โรงเรียนบ้านซำทอง นามาลา นาแห้ว
108 โรงเรียนบ้านหนองหวาย นามาลา นาแห้ว
109 โรงเรียนบ้านหนองสิม นามาลา นาแห้ว
110 โรงเรียนบ้านโคก นามาลา นาแห้ว
111 โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน นามาลา นาแห้ว
112 โรงเรียนบ้านนาแห้ว นาแห้ว นาแห้ว
113 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ นาแห้ว นาแห้ว
114 โรงเรียนนาแห้ววิทยา นาแห้ว นาแห้ว
115 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว
116 โรงเรียนบ้านนาเจริญ เหล่ากอหก นาแห้ว
117 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม เหล่ากอหก นาแห้ว
118 โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย แสงภา นาแห้ว
119 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก แสงภา นาแห้ว
120 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม
121 โรงเรียนบ้านชมน้อย ชมเจริญ ปากชม
122 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ชมเจริญ ปากชม 0821729509
123 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย ชมเจริญ ปากชม
124 โรงเรียนบ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม
125 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชม ปากชม
126 โรงเรียนบ้านนาค้อ ปากชม ปากชม 042881331
127 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ปากชม ปากชม -
128 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย ปากชม ปากชม
129 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ หาดคัมภีร์ ปากชม
130 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม หาดคัมภีร์ ปากชม
131 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง หาดคัมภีร์ ปากชม
132 โรงเรียนบ้านนาโม้ หาดคัมภีร์ ปากชม
133 โรงเรียนบ้านคกเว้า หาดคัมภีร์ ปากชม -
134 โรงเรียนบ้านเลิง ห้วยบ่อซืน ปากชม
135 โรงเรียนบ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม
136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน ห้วยบ่อซืน ปากชม 042075563
137 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย ห้วยพิชัย ปากชม
138 โรงเรียนบ้านปากเนียม ห้วยพิชัย ปากชม
139 โรงเรียนบ้านสงาว ห้วยพิชัย ปากชม
140 โรงเรียนบ้านปากปัด ห้วยพิชัย ปากชม
141 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว ห้วยพิชัย ปากชม
142 โรงเรียนบ้านปางคอม เชียงกลม ปากชม
143 โรงเรียนบ้านคอนสา เชียงกลม ปากชม
144 โรงเรียนคอนสาวิทยา เชียงกลม ปากชม
145 โรงเรียนบ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม
146 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา เชียงกลม ปากชม
147 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด เชียงกลม ปากชม
148 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม เชียงกลม ปากชม
149 โรงเรียนบ้านห้วยนา เชียงกลม ปากชม
150 โรงเรียนบ้านท่อน ท่าศาลา ภูเรือ
151 โรงเรียนบ้านบง ท่าศาลา ภูเรือ
152 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง ท่าศาลา ภูเรือ
153 โรงเรียนบ้านท่าศาลา ท่าศาลา ภูเรือ
154 โรงเรียนบ้านโป่งกวาง ปลาบ่า ภูเรือ
155 โรงเรียนบ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ
156 โรงเรียนบ้านสองคอน ปลาบ่า ภูเรือ
157 โรงเรียนบ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ
158 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ
159 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ร่องจิก ภูเรือ
160 โรงเรียนบ้านร่องจิก ร่องจิก ภูเรือ
161 โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ร่องจิก ภูเรือ
162 โรงเรียนบ้านแก่ง ร่องจิก ภูเรือ
163 โรงเรียนบ้านนาคูณ ร่องจิก ภูเรือ
164 โรงเรียนบ้านไฮตาก ลาดค่าง ภูเรือ
165 โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า ลาดค่าง ภูเรือ
166 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ลาดค่าง ภูเรือ
167 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ลาดค่าง ภูเรือ
168 โรงเรียนบ้านลาดค่าง ลาดค่าง ภูเรือ
169 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สานตม ภูเรือ
170 โรงเรียนบ้านหนองแซง สานตม ภูเรือ
171 โรงเรียนบ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 สานตม ภูเรือ
172 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ
173 โรงเรียนบ้านโคนผง สานตม ภูเรือ 0-4281-4620
174 โรงเรียนบ้านถ้ำมูล สานตม ภูเรือ
175 โรงเรียนภูเรือวิทยา หนองบัว ภูเรือ
176 โรงเรียนบ้านแก่งไฮ หนองบัว ภูเรือ
177 โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบัว ภูเรือ
178 โรงเรียนชุมชนภูเรือ หนองบัว ภูเรือ
179 โรงเรียนบ้านหินตั้ง จอมศรี เชียงคาน
180 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 จอมศรี เชียงคาน 042-070459
181 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ จอมศรี เชียงคาน
182 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) ธาตุ เชียงคาน
183 โรงเรียนบ้านผาพอด ธาตุ เชียงคาน 042-870204
184 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ธาตุ เชียงคาน
185 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ธาตุ เชียงคาน
186 โรงเรียนธาตุพิทยาคม ธาตุ เชียงคาน
187 โรงเรียนบ้านห้วยพอด ธาตุ เชียงคาน 042854211
188 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา ธาตุ เชียงคาน
189 โรงเรียนบ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน 042-870238
190 โรงเรียนบ้านผากลางดง ธาตุ เชียงคาน
191 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ นาซ่าว เชียงคาน
192 โรงเรียนบ้านโพน นาซ่าว เชียงคาน 042855024
193 โรงเรียนบ้านใหม่ นาซ่าว เชียงคาน
194 โรงเรียนบ้านใหม่ตาแสง นาซ่าว เชียงคาน
195 โรงเรียนบ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน
196 โรงเรียนบ้านบุฮม บุฮม เชียงคาน
197 โรงเรียนบ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน
198 โรงเรียนบ้านผาแบ่น บุฮม เชียงคาน
199 โรงเรียนบ้านนาจาน ปากตม เชียงคาน
200 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว ปากตม เชียงคาน
201 โรงเรียนบ้านน้ำพร ปากตม เชียงคาน
202 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี ปากตม เชียงคาน
203 โรงเรียนบ้านกลาง ปากตม เชียงคาน
204 โรงเรียนบ้านสาระแพ หาดทรายขาว เชียงคาน
205 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา หาดทรายขาว เชียงคาน
206 โรงเรียนบ้านหัวแก่ง หาดทรายขาว เชียงคาน
207 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม หาดทรายขาว เชียงคาน
208 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ เขาแก้ว เชียงคาน
209 โรงเรียนบ้านนาเบน เขาแก้ว เชียงคาน
210 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน
211 โรงเรียนบ้านท่าบม เขาแก้ว เชียงคาน
212 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เขาแก้ว เชียงคาน
213 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด เขาแก้ว เชียงคาน 042080684
214 โรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 เขาแก้ว เชียงคาน 0885367549
215 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบ่ม เขาแก้ว เชียงคาน
216 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง เชียงคาน เชียงคาน
217 โรงเรียนบ้านคกเลา เชียงคาน เชียงคาน
218 โรงเรียนบ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน 0-4282-1055
219 โรงเรียนบ้านน้อย เชียงคาน เชียงคาน
220 โรงเรียนเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน
221 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคาน เชียงคาน
222 โรงเรียนบ้านคกมาด เชียงคาน เชียงคาน
223 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน เชียงคาน เชียงคาน
224 โรงเรียนบ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน
225 โรงเรียนบ้านลาดค้อ กกดู่ เมืองเลย
226 โรงเรียนบ้านตูบโกบ กกดู่ เมืองเลย
227 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก กกดู่ เมืองเลย
228 โรงเรียนบ้านไผ่โทน กกดู่ เมืองเลย
229 โรงเรียนบ้านกำพี้ กกดู่ เมืองเลย
230 โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย
231 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ กกดู่ เมืองเลย
232 โรงเรียนบ้านกกดู่ กกดู่ เมืองเลย
233 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย กกทอง เมืองเลย
234 โรงเรียนบ้านกกทอง กกทอง เมืองเลย
235 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง กกทอง เมืองเลย
236 โรงเรียนอนุบาลอรพัฒน์ กุดป่อง เมืองเลย
237 โรงเรียนอนุบาลเลย กุดป่อง เมืองเลย 0 - 4281 - 3554
238 โรงเรียนเมืองเลย กุดป่อง เมืองเลย
239 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ กุดป่อง เมืองเลย
240 โรงเรียนเลยพิทยาคม กุดป่อง เมืองเลย
241 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย กุดป่อง เมืองเลย
242 โรงเรียนบ้านท่าข้าม ชัยพฤกษ์ เมืองเลย
243 โรงเรียนบ้านนาบอน ชัยพฤกษ์ เมืองเลย
244 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย
245 โรงเรียนบ้านก้างปลา ชัยพฤกษ์ เมืองเลย
246 โรงเรียนบ้านหนองผำ นาดินดำ เมืองเลย
247 โรงเรียนบ้านนาดินดำ นาดินดำ เมืองเลย
248 โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล นาดินดำ เมืองเลย
249 โรงเรียนบ้านหนองนาทราย นาดินดำ เมืองเลย
250 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง นาดินดำ เมืองเลย
251 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ นาดินดำ เมืองเลย
252 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา นาอาน เมืองเลย
253 โรงเรียนบ้านไร่ทาม นาอาน เมืองเลย
254 โรงเรียนบ้านฟากนา นาอาน เมืองเลย
255 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย นาอาน เมืองเลย
256 โรงเรียนบ้านขอนแดง นาอาน เมืองเลย
257 โรงเรียนบ้านติดต่อ นาอาน เมืองเลย
258 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว นาอ้อ เมืองเลย
259 โรงเรียนบ้านโพน นาอ้อ เมืองเลย
260 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ นาอ้อ เมืองเลย
261 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย นาแขม เมืองเลย
262 โรงเรียนบ้านโป่ง นาแขม เมืองเลย
263 โรงเรียนบ้านห้วยทราย นาแขม เมืองเลย 042870272
264 โรงเรียนบ้านนาแขม นาแขม เมืองเลย
265 โรงเรียนบ้านวังยาว นาแขม เมืองเลย
266 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม นาโป่ง เมืองเลย
267 โรงเรียนบ้านห้วยโตก นาโป่ง เมืองเลย
268 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง นาโป่ง เมืองเลย
269 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน นาโป่ง เมืองเลย
270 โรงเรียนบ้านนาโป่ง นาโป่ง เมืองเลย
271 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย นาโป่ง เมืองเลย
272 โรงเรียนบ้านบง นาโป่ง เมืองเลย
273 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว น้ำสวย เมืองเลย
274 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ น้ำสวย เมืองเลย
275 โรงเรียนบ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย
276 โรงเรียนบ้านสูบ น้ำสวย เมืองเลย
277 โรงเรียนบ้านนาน้ำมัน น้ำสวย เมืองเลย
278 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา น้ำสวย เมืองเลย
279 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ น้ำสวย เมืองเลย
280 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ น้ำหมาน เมืองเลย
281 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย
282 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ น้ำหมาน เมืองเลย 042845612
283 โรงเรียนบ้านส้าน น้ำหมาน เมืองเลย
284 โรงเรียนบ้านท่าบุ่ง ศรีสองรัก เมืองเลย
285 โรงเรียนนาอ้อวิทยา ศรีสองรัก เมืองเลย
286 โรงเรียนบ้านปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย
287 โรงเรียนบ้านนาม่วง ศรีสองรัก เมืองเลย
288 โรงเรียนบ้านนาโคก ศรีสองรัก เมืองเลย
289 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย
290 โรงเรียนบ้านปากภู เมือง เมืองเลย
291 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร เมือง เมืองเลย
292 โรงเรียนบ้านน้ำภู เมือง เมืองเลย
293 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ เสี้ยว เมืองเลย
294 โรงเรียนบ้านเสี้ยว เสี้ยว เมืองเลย
295 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ เสี้ยว เมืองเลย
296 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง เสี้ยว เมืองเลย
297 โรงเรียนบ้านน้ำคิว เสี้ยว เมืองเลย